CHOVNÁ SPÔSOBILOSŤ: CHOVNÝ PES OD 21.8.2023

Vyšetrenie dysplázie bedrových kĺbov (DBK) podľa FCI/Examination of Osteochondritis Dissecans (OCD)

Výsledok/Results: Left – negative,  Right – negative

Kontrola chrupu a merania kohútikovej výšky/Dental check and Measuring the height at the tap

Výsledok/Results: Zhryz – nožnicový/Scissor bite, plnochrupý/full set of teeth

Nameraná KHV v cm: 52

GENETICKÉ VYŠETRENIE PRÍTOMNOSTI MUTÁCIE c.2262_cc.2263insA GÉNU CCDC66 SPÔSOBUJÚCIEHO PROGRESÍVNU RETINÁLNU ATROFIU (EO PRA)

Výsledok/Results: N/N

GENETICKÉ VYŠETRENIE PRÍTOMNOSTI MUTÁCIE c.179G> A GÉNU GLB1 SPÔSOBUJÚCEHO GANGLIOSIDÓZU 1 (GM1)

Výsledok/Results: N/N 

GENETICKÉ VYŠETRENIE PRÍTOMNOSTI INZERCIE 167 bp v 3’UTR REGIÓNE RSPO2 GÉNU SPÔSOBUJÚCEHO NEŠTANDARTNÉ OSRSTENIE (Improper coat – IC)

Výsledok/Results: stanovený genotyp ins/ins

GENETICKÉ VYŠETRENIE PRÍTOMNOSTI MUTÁCIE c.5G> A PRCD GÉNU SPÔSOBUJÚCEHO PROGRESÍVNU RETINÁLNU ATROFIU (PRA-prcd)

Výsledok/Results: N/N

GENETICKÉ VYŠETRENIE PRÍTOMNOSTI DVOCH MUTÁCII RETROGÉNU PRE FIBROBLASTOVÝ RASTOVÝ FAKTOR FGF4 NA CHROMOZÓMOCH 12 a 18 SPÔSOBUJÚCICH CHONDRODYSPLÁZIU (CDPA) A CHONDRODYSTROFIU (CDDY) 

Výsledok/Results: N/N

GENETICKÉ VYŠETRENIE PRÍTOMNOSTI DVOCH GÉNOVÝCH VARIANT TYRP1 GENU (LOKUS B) ZODPOVEDNÝCH ZA HNEDÉ ZBARVENIE (BROWN) 

Výsledok/Results: B/bs 

 

URČENIE GENETICKÉHO PROFILU. DNA PROFIL JE KOMPATIBILNÝ S ISAG 2006 A VŠETKÝMI NASLEDUJÚCIMI ŠTANDARDAMI. 

IDENTIFICATION OF THE DNA PROFILE. DNA PROFILE IS COMPATIBILE WITH ISAG 2006 AND FOLLOWING STANDARDS.